Author name: admin

Изграждане на климатична инсталация за складово производстване сграда и битови помещения на фирма за производство на вино.

Изграждане на климатична инсталация за складово производстване сграда и битови помещения на фирма за производство на вино. Инсталацията се състои от термопомпа 36 KW захранващ няколко топло/студо въздушни промишлени апарата на FLOWAIR и водни конвектори за висок стенен монтаж на фирма GREE. За осигуряване на работата на термопомпения агрегат инсталацията е свързана с 800 л

Изграждане на климатична инсталация за складово производстване сграда и битови помещения на фирма за производство на вино. Read More »

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Фирма ГИД КЛИМА ЕООД, кандидатства и получи безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ в размер на 7 720лв.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Read More »

климатични и вентилационни системи гид проектиране клима еоод

Отоплителна инсталация 25kW

Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация с мощност 25 kW в учебен център намиращ се в местността Голям Батмиш на изхода на гр.Сливен по пътя за с.Селиминово Проектираната отоплителната инсталация е водно-помпена 60/45°С,с предвиден монтаж на панелни радиатори за помещенията и лири за баните. Изграждане на открита захранваща мрежа с етажни колекторни табла,която е изпълнена

Отоплителна инсталация 25kW Read More »

климатични и вентилационни системи гид проектиране клима еоод

Вентилация с рекуперативен блок 12kW

Вентилация с рекуперативен блок 12kW Проектиране и изграждане на вентилационна система с рекуператор 12 kW в учебен център намиращ се в местността Голям Батмиш на изхода на гр.Сливен по пътя за с.Селиминово За зала Аудитория по проект се предвижда изграждането на вентилационна система с вентилационна камера, състояща се от ПЖР, филтри, вентилатори, ротационен топлобменник и

Вентилация с рекуперативен блок 12kW Read More »