Сервиз и гаранции

Уважаеми клиенти,

В случай, че стоката прояви фабричен дефект в рамките на гаранционния срок, имате право на рекламация. Обслужването в рамките на гаранционния срок и уреждането на рекламациите се извършват съгласно изискванията на ЗЗП и на европейското законодателство. 

Независимо от предоставената търговска гаранция, имате право да изискате от нас да отговаряме за липсата на съответствие на продукта с договора за продажба, съгласно ЗЗП (чл.112-чл.115). Гаранцията за продукта се дава за дефекти и несъответствия, съгласно разпоредбите на Директива 99/44/ЕС. Когато има противоречия между българското и европейското законодателство, прилагаме европейското.  

Веднага се свържете се с нас на тел. 0896 10 55 45, за да придвижим сервизните дейности или подмяната на продукта с фабричен дефект.

Ние, „ГИД КЛИМА“ ЕООД,  със седалище в гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ 30 ет. 2 офис 3, гарантираме и декларираме на собствена отговорност, че оферираните и продавани продукти и обурудване: 

– са произведени и отговарят на действащите европейски норми и стандарти;
– не поставят в опасност здравето, живота, сигурността на труда и защитата на околната среда, като спазват разпоредбите на Закона за защита на потребителите и Наредба за маркировката за съответствие;
– са в съответствие с техническите одобрения, издадени за всеки отделен продукт.
– гаранционните срокове и условия са съгласно приложената по-долу информация.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

За уредите с пуск, гаранционният срок е от дата на пуск и за срок определен от производителя, но не повече от 30 месеца от дата на фактура. 

Продуктите, продавани от „ГИД КЛИМА“ ЕООД, въз основа на оригинална фактура с фискален бон, имат следните гаранционни срокове, изчислени от датата на закупуване / фактуриране.

ТРЪБИ И ФИТИНГИ, СИСТЕМИ ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
1Резбовани съединения от чугун, черни съединения за заваряване2г.
2Съединения за многослойни тръби: от месинг и хромирани5г.
3Съединения за многослойни тръби неразглобяеми, разглобяеми2г.
4Медна тръба,съединения от мед и месинг, медни фитинги10г.
5Тръба и съединения полиетелен висока плътност (PEHD)5г.
6Тръба омрежен полиетелен (PE – Xb)5г.
7Шевни стоманени тръби, поцинковани тръби2г.
8 Многослойна тръба KALPEX, PEXAL и съединения PEXAL EASY10г.
9Тръба полипропилен за канализация (РР)5г.
10 Тръба и съединения полипропилен FIRAT (PP-R – сив)2г.
11Тръба и съединения полипропилен AQUATHERM (PP-R – зелени)10г.
12Тръба и съединения PVC (канализация, дренаж, защита)5г.
13Тръба PVC водопровод (дренаж)2г.
МАТЕРИАЛИ
14Комин дим ( димоотвод ) и аксесоари2г.
15Камини на дърва2г.
16Елементи автоматизация (сензори), контакти, ключове закупени отделно2г.
17Филтри газ, дизел, филтри вода, филтър касети2г.
18Фланци за заваряване, фланци с резби2г.
19Маркучи, уплътнители2г.
20Вентилационни решетки2г.
21Части за ревизии, съединения, разклонители5г.
22Апарат контрол налягане, дебитомери, манометри, термометри2г.
23Пластмасови резервоари за вода и гориво2г.
24Ел.нагревател – лира за баня2г.
25Кранове за вода, газ2г.
26Предпазни клапани неподвижни и регулируеми2г.
27Термостати стайни, нивомери2г.
28Кабелен канал и аксесоари2г.
29Гъвкави тръби и съединения, антивибранти, гъвкави съединения за газ2г.
30Тръбна2г.

Забележка: За всички останали продукти продавани от компанията срокът за гаранция е упоменат в гаранционните карти, предоставени при продажбата. Гаранция се предоставя в случай, че продуктите са монтирани и пуснати в действие от оторизирани сервизни фирми.

Ако имате още въпроси се свържете с нас

ГИД КЛИМА ЕООД, бул. Хаджи Димитър № 30 ет. 2 офис 3, Сливен, България

+359 896 105 545