Инженеринг

Проектиране на климатични и вентилационни системи

Фирмата разполага с инженерен състав за проектиране на климатични и вентилационни системи, отопление, хладилни инсталации, топло и газо снабдителни системи.

Изграждане на климатична инсталация за складово производстване сграда и битови помещения на фирма за производство на вино.

Изграждане на климатична инсталация за складово производстване сграда и битови помещения на фирма за производство на вино. Инсталацията се състои

Прочетете повече »

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Фирма ГИД КЛИМА ЕООД, кандидатства и получи безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Проект и главна цел: „Преодоляване

Прочетете повече »