Битови вентилационно-рекуперативни блокове, освен за жилища и офиси, добро решение за вентилация на обществени сгради.

Към Cairox.bg
CHRU-L
CFRU-L
https://www.cairox.bg/BG/documentation/I10.016.6-CHRU-L-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
CHRU-B в класна стая.(източник Cairox.bg
Битови вентилационно-рекуперативни блокове CHRU-B, CHRU-L. CHRU-B в класна стая, удобно решение за вентилация.
https://www.cairox.bg/BG/documentation/I10.016.5-CHRU-B-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA