Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация с мощност 25 kW в учебен център намиращ се в местността Голям Батмиш на изхода на гр.Сливен по пътя за с.Селиминово

Проектираната отоплителната инсталация е водно-помпена 60/45°С,с предвиден монтаж на панелни радиатори за помещенията и лири за баните. Изграждане на открита захранваща мрежа с етажни колекторни табла,която е изпълнена с медни тръби.

Отоплителните тела са свързани кръстосано. На всяко отоплително тяло се монтира терморегулиращ  радиаторен вентил на входа и секретен вентил на изхода.

При преминаване на разпределителната мрежа  през  строителни  елементи на сградата, същата е монтирана  в гофрирани тръби за предпазване от деформации.

Отоплителните тела под разпределителната мрежа ще се дренират  чрез секретни кранчета за източване. Инсталацията се обезвъздушава с ръчни обезвъздушители монтирани на всеки радиатор и автоматични обезвъздушители монтирани във високите точки на разпределителната мрежа.

Връзката на колекторните табла с котела и затворения разширителен съд е изпълнена с медни тръби. Отоплителната инсталация ще се обезопаси  чрез  затворен разширителен съд с общ обем 50 л, монтиран в котелното помещение. За защита на котела е монтиран предпазен клапан.

инж. Иван Димитров,проектант по части: Енергийна ефективност, Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилна техника и топло и газо – снабдяване.управител на „ГИД КЛИМА“ ЕООД гр.СливенИзпълнение на обекти на инженеринг-обследване и проектиране на енергийно ефективни мерки,проектиране и изграждане на отоплителни и климатични системи, отговарящи на последните нормативни изисквания за качество и енергийна ефективност,и не на последно място съобразени с изискванията на Възложителя.