Фирма ГИД КЛИМА ЕООД, кандидатства и получи безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ в размер на 7 720лв.